“Komló és Pécs fejlődni fog” – Hoppál Péter

Elsősorban uniós fejlesztési források és munkahelyteremtő beruházások segítségével fejlődhet Baranya Hoppál Péter szerint, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyert mandátumot az országgyűlési választáson Baranya 2. számú, pécsi és komlói választókörzetében.

“Választókerületem, Pécs és Komló fejlődni fog a következő ciklusban, hiszen a kormány reményeim szerint minden olyan ügyben támogatni fogja a térséget, amely munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatos” – mondta a politikus az MTI-nek a választások éjszakáján, a szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottságánál.

A Mecsek-NET Televíziónak adott interjújában többek között a következőket mondta:

„Nagyon fontos üzenet ez a siker számomra, hiszen sokan úgy gondolták, hogy Pécs és Komló inkább a baloldal fellegvára. Az emberek kinyilvánították – összességében kétezernél is több szavazattal -, hogy biztonságos támogatást tudhatok a hátam mögött.

Az üzenet egyértelmű: azt az utat kell folytatni, amit elkezdtünk. Igenis a rezsicsökkentés, a nyugdíjemelés, a családok támogatása fontos érték, s ezt meg kell védenünk. Ezért fogok küzdeni, valamint azért, hogy Magyarország felemelkedését szolgáljam.

Itt a térségben eddig arra kértük az állam támogatását, hogy az adósságból kilábaljunk, hogy a csődöt elkerüljük. Azért, hogy betömködjük a lyukakat. Mára már „az orrunk” kilátszik a vízből, a fejlődés irányába fordul a térség. Azzal, hogy a többség a jobboldalra szavazott elérte, hogy egy irányban vagyunk a – vélhetőleg kétharmados – kormányzással, így érvényesíteni tudjuk érdekeinket Budapesten.”

Hoppál Péter nyerte a választókerületben a mandátumot, Komlón Szakács László kapta a legtöbb szavazatot

Dr. Hoppál Péter egyéniben, míg dr. Szakács László pártlistán szerzett mandátumot a 2014-es országgyűlési választásokon.

Kicsivel több, mint 61 %-os részvétel mellett – 99%-os feldolgozási mutatónál a FIDESZ-KDNP nyerte a 2014-es országgyűlési választásokat. A jobboldali párt a mandátumok 66,83 %-át szerezte meg.
Baranyából hét képviselő jutott a parlamentbe. Egyéniben aratott győzelmet: Csizi Péter, dr. Hoppál Péter, dr. Hargitai János, Tiffán Zsolt – mind a Fidesz-KDNP jelöltje. Az MSZP országos listáján Szakács László és Tóth Bertalan jutott be a törvényhozásba, míg Bánki Erik a Fidesz-KDNP listájáról került be.

Az LMP országos listáján a hatodik helyet elfoglaló Keresztes László Lóránt a pillanatnyi állás szerint éppen lecsúszik a mandátumról.

Ami a Komlót is érintő baranyai kettes választókerületet illeti. A leadott szavazatok 98,90 százalékának összesítése után:

 1. Dr. Hoppál Péter Tamás FIDESZ-KDNP   16 857  36.3 %
 2. Dr. Szakács László MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP   14 921  32.13 %
 3. Gyimesi Gábor Jenő JOBBIK  9 587  20.65 %
 4. Dr. Keresztes László Lóránt LMP   3 438  7.4 %

Komlón dr. Szakács László 16 egyéni választókörben végzett az élen, míg Hoppál Péter 7 szavazókörben tudott több szavazatot szerezni riválisánál.

Okmányirodai ügyfélfogadási rend módosítása – Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. április 6-i országgyűlési választásokra tekintettel meghirdetett meghosszabbított

okmányirodai ügyfélfogadási rend

módosításra került:

az Okmányiroda ÁPRILIS 6-ÁN ZÁRVA lesz!

 

Ügyfélfogadási és sorszámhúzási idő a munkarendváltozással érintett időszakban

Dátum és Nap

Ügyfélfogadási idő

Sorszámhúzási idő

2014. 04. 04. péntek

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 05. szombat

ZÁRVA

2014. 04. 06. vasárnap

ZÁRVA

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a választójog gyakorlásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok:

 

-     állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-     útlevél vagy

-     kártya formátumú vezetői engedély kiadására, valamint

 

személyazonosító igazolvány – csak abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra – pótlására és

 

lakcímkártya pótlására a választást megelőzően, és

 

kizárólag április 4-én, pénteken 18.00 óráig van lehetőség.

 

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

Telefonszám: 06-72/584-000

 

 

Komló, 2014. április 4.

 

                                                                                              dr. Hessz Gabriella

                                                                                                hivatalvezető sk.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

Az elmúlt időszakban több visszajelzés érkezett arról, hogy sokan nem kapták meg a Nemzeti Választási Iroda által készített és kézbesített választási értesítőket.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Komló városban működő szavazóhelyiségek címeiről és a szavazókörökhöz tartozó közterületekről az alábbi weboldalakon tájékozódhatnak,

http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/770/770_0_index.html

http://komlo.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=5117

azok kifüggesztésre kerültek a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál és érdeklődhetnek a Helyi Választási Iroda telefonszámán: 72/584-000.

Tisztelettel:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

HVI vezető

FELHÍVÁS – Lakáscélú Támogatás igénybevételére

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete értelmében folyamatban lévő lakásvásárlásra, lakásépítésre, továbbá a 2012. szeptember 25-ét követően megvásárolt lakás rendszeres hiteltörlesztésére lakáscélú támogatás iránti kérelmet lehet benyújtani folyamatosan

2014. október 15. napjáig

a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Adóirodáján ( I. emelet 123. szoba) az arra rendszeresített nyomtatványon.

Lakáscélú támogatásra jogosult az a 40. életévét be nem töltött házas, élettársi kapcsolatban élő vagy gyermekét egyedül nevelő magánszemély, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 

• Kérelmezőnek és a vele együtt költöző hozzátartozónak a lakáscélú támogatási kérelemmel érintett lakás vásárlását vagy építését megelőzően nem volt a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltőzhető lakás, és e feltételek fennállása esetén vásárol, vagy épít lakást Komló Város közigazgatási területén, ha ezzel a kérelmező a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének felső határát nem lépi túl (első lakásszerzés). Ha a kérelmező nem rendelkezik az első lakásszerzés feltételeivel, részére akkor is adható támogatás, ha a tulajdonában lévő komlói lakás helyett azért vásárol vagy épít másik komlói lakást, mert azt az általa eltartott gyermeklétszám növekedése indokolja, és ezzel nem lépi túl a

lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének felső határát. Ez esetben az értékesített lakás vételárát az újabb lakás megszerzésére kell fordítani.

 

• Támogatás nyújtható, ha kérelmező és a vele együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének két és félszeres összegét, 71.250 Ft-ot.

 

• Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek, aki állami vagy önkormányzati tulajdonban levő lakást kedvezményes feltételekkel vásárolja vagy vásárolta, vagy annak, aki lejárt esedékességű tartozással rendelkezik a Komló-VÍZ Kft, Komlói Fűtőerőmű Zrt, Komlói Városgazdálkodási Zrt, vagy Komló Város Önkormányzati Adóhatósága felé.

 

• Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosított előirányzat erejéig egyszeri, fele arányban vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és fele arányban kamatmentes kölcsön nyújtásával támogatja az első lakásszerzést.

 

• A lakáscélú támogatás összege valamennyi szempont figyelembe vételével sem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot és 400 ezer Ft-nál csak akkor lehet kevesebb, ha a rendelet alapján számított vételárrész vagy bekerülési költségkülönbözet 400 ezer Ft-nál alacsonyabb összegű vagy a költségvetési előirányzat teljes mértékben történő felhasználása indokolja.

 

• A támogatás legfeljebb 10 millió Ft, nagycsaládos kérelmezök esetében 15 millió Ft-os vételárú vagy bekerülési költségű lakás esetén adható.

• A lakáscélú támogatás erejéig jelzálog kerül bejegyzésre a megvásárolt vagy felajánlott lakásra, amely a támogatás folyósításának is feltétele.

 

• A kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmező és vele együtt költőzök egy főre jutó havi jövedelmét alátámasztó igazolásokat,

c) lakásvásárlás esetében adásvételi szerződést vagy előszerződést, építendő lakás esetében az építési engedélyt,

d) az élettársi kapcsolatról szóló együttes nyilatkozatot a szükséges iratmásolatokkal,

e) igazolásokat a fent nevesített közszolgáltatóktól, önkormányzati adóhatóságtól.

 

A beérkezett kérelmekről folyamatosan dönt a képviselő-testület a rendes testületi ülésein.

Papírunk van róla: hivatalosan is eltűnt Komló adóssága

Fotó: archív

Hivatalosan is átvállalta Komló mintegy 3,5 milliárdos adósságállományát a kormány. Az erről szóló dokumentumot dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a sajtó munkatársai előtt adta át a város vezetőjének.

Hoppál Péter az óriási méretű negatívum eltűnésével kapcsolatban virtuálisan kalapot emelt a város lakói és vezetői előtt, akik egy hosszú időszak rossz gazdaságpolitikáját helyrehozva – négy év nagyon kemény munkájával – közel felét törlesztették a fennálló adósságnak.

Az ünnepélyes pillanatokban – a fennmaradó rész kormányzati átvállalásának bizonyságául – Baranya 2-es számú választókörzetének fideszes képviselő-jelöltje egy Orbán Viktor által szignált díszes adósságlevelet nyújtott át Polics József polgármesternek, mely bizonyítja, hogy a magyar kormány 1.893 milliárd forint adósságot vállalt át a várostól.

Hoppál Péter szerint ez egy ünnepnap, melytől nem kell Komlónak a mindennapos adósságtörlesztés terhe alatt sínylődnie, történelmi esélye van, hogy elindulhat egy emelkedő pályán, melynek jeleit már mutatkoztak az előző négy év alatt.

Polics József polgármester, országgyűlési képviselő történelmi pillanatnak nevezte a napot, hiszen, mint megjegyezte, négy évvel ezelőtt csak nagyon kevesen hitték, hogy ilyen nagy összegű adósságot le lehet dolgozni. Ehhez a városlakók, az intézmények, az önkormányzatnál és cégeinél dolgozók, a képviselők és a kormány összefogására volt szükség.

Ráadásul úgy sikerült a 3,5 milliárdból közel másfél milliárdot letornázni, hogy a lakosságra nem nehezedett újabb súlyos teher. Idén sikerült egy olyan költségvetést alkotni, mely működési hiány nélküli, a fejlesztéseink pedig olyan fejlesztések, melyek megtakarítással párosulnak. Köszönet mindenkinek, aki segítette a munkánkat. Azonban még rengeteg tennivalónk van, hogy Komló, Baranya megye újból a régi fényében csillogjon –  tette hozzá a polgármester.

SAJTÓKÖZLEMÉNY – a kormányablakok és okmányirodák választások előtti meghosszabbított ügyfélfogadásáról

 

Dr. Hargitai János kormánymegbízott sajtóközleménye

 

Hosszabb nyitva tartás a kormányablakokban és az okmányirodákban a választás előtt

 

Meghosszabbított ügyfélfogadási rendben tartanak nyitva az okmányirodák 2014. március 31-től április 7-ig, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését.

A választáson való részvétel feltétele, hogy a választópolgár érvényes okmánnyal igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját. Ezért az ügyfeleknek a hosszabb nyitva tartással működő okmányirodákban lehetőségük van a személyazonosításra alkalmas okmányok (állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kiadásának, valamint az ideiglenes személyazonosító igazolvány pótlásának és a lakcímigazolvány pótlásának intézésére.

A választásokkal kapcsolatos kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az államigazgatás hatékonyan hozzájáruljon az állampolgárok 2014. évi választáson való részvételi lehetőségének megteremtésében a személyazonosításra alkalmas okmányok kiállításában való közreműködéssel és a lakcímváltozások átvezetésével, illetve a lakcímigazolványok azonnali kiadásával. Ezért a Baranya Megyei Kormányhivatal minden járási hivatalánál működő kormányablak és okmányiroda meghosszabbított ügyfélfogadási idővel áll ügyfeleink rendelkezésére.

 

A Baranya megyében működő kormányablakok és okmányirodák 2014. március 31.-től április 7-ig tartó időszak ügyfélfogadási idejéről Baranya Megyei Kormányhivatal honlapján (www.bamkh.hu) tájékozódhatnak.

 

P é c s, 2014. április 1.

                                                                                              Dr. Hargitai János

                                                                                              kormánymegbízott

 

Meghosszabbított nyitva tartási idő az okmányirodán

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. április 6-i országgyűlési választásokra tekintettel 2014. év április 2. naptól 2014. április 6. napig az Okmányirodai ügyfélfogadást megváltozott munkarend alapján biztosítjuk.

 

Ügyfélfogadási és sorszámhúzási idő a munkarendváltozással érintett időszakban

Dátum és Nap

Ügyfélfogadási idő

Sorszámhúzási idő

2014. 04. 02. szerda

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 03. csütörtök

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 04. péntek

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 05. szombat

ZÁRVA

2014. 04. 06. vasárnap

8.00-16.00

7.45-15.30

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. év április 6-án, a választás napján kizárólag a választójog gyakorlásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok:

 

-     állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-     útlevél vagy

-     kártya formátumú vezetői engedély) kiadása, valamint

 

személyazonosító igazolvány – csak abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra – pótlása és  lakcímkártya pótlása történik meg.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyazonosító igazolvány kiállítása 1 500 Ft mértékű eljárási illetékének megfizetése a Posta munkarendjére tekintettel a választás napján csak bankkártyás fizetéssel történhet. A fizetési tranzakcióhoz a bankkártya tulajdonosának jelenléte szükséges.

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

 

Komló, 2014. április 2.

 

                                                                                              dr. Hessz Gabriella

                                                                                                  hivatalvezető

Innovációs díjat vehetett át a parlamentben a komlói TeGaVill Kft.

Agrár Innovációs Díjjal jutalmazták a Parlamentben tartott ünnepségen a komlói székhelyű TeGaVill Kft-t. A díjat Áman Mihály, a cég vezetője vette át.  

A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket pénteken a Parlamentben.

Az innovációs nagydíjat a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. kapta meg a nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztés-fejlesztéséért, az elismerést Simon Miklós vezérigazgató vette át.

A díjkiosztón nagy megtiszteltetés érte a komlói gazdasági életet is. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Agrár Innovációs Díjában a TeGaVill Kft. részesült, szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért

Kövér László köszöntőjében a vállalkozások sikerét egyben az ország sikerének nevezte és hangsúlyozta, hogy az több és jobb minőségű munkahelyet, nagyobb vásárlóerőt, több adóbevételt és még több innovációt jelent.
Varga Mihály arról beszélt, hogy a kormány egyik fontos stratégiai törekvése, hogy Magyarország ne csak ipari vagy termelési központ legyen, hanem fontos kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában.

*     *     *

 Sajtóközlemény:

Magyar Innovációs Nagydíjat március 28-án adták át az Országházban. A díjátadási ünnepség résztvevőit először Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte. Ezt követően Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke mondta el ünnepi köszöntőjét. A bírálóbizottság munkájáról Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adott tájékoztatást.

A 2013. Évi Innovációs Nagydíjban az OLAJTERV Csoport tagvállalata, a KKV Kőolajvezetéképítő Zrt. részesült,
a nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztés-fejlesztéséért. A díjat Kövér László nyújtotta át, Simon Miklós vezérigazgatónak. (Megjegyzés: a közel 35 Mrd Ft értékű Szlovák – Magyar Gáztranzit vezetéket is az Olajterv Csoport, illetve a KVV építette, melynek ünnepélyes átadására a szlovák és a magyar miniszterelnök jelenlétében, március 27-én került sor.)

 • A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. évi Ipari Innovációs Díjában a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. részesült, nanoScan PET/MRI integrált pre-klinikai in vivo képalkotó rendszer kifejlesztéséért
 • A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Agrár Innovációs Díjában a TeGaVill Kft. részesült, szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért
 • a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban és az Iparfejlesztési Közalapítvány 2013. évi Szervezeti Innovációs Díjában az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. részesült, új generációs alumínium elektrolit kondenzátor és EPCOS teljesítmény induktivitások kifejlesztéséért
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díjában az Egis Gyógyszergyár Nyrt. részesült, az Egiramlon® (ramipril-amlodipin fix kombináció) készítményének kifejlesztéséért, gyártásáért és forgalmazásáért, a hipertónia kezelésére
 • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi Innovációs Díjában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., az I-Cell Mobilsoft Zrt. és az ARH Zrt. részesült, a HU-GO Elektronikus Útdíjszedési Rendszer kifejlesztéséért
 • A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi start-up innovációs díjában a Tresorit Kft. részesült, a Tresorit, fájl megosztási és szinkronizálási szoftver kifejlesztéséért

A bírálóbizottság által kiemelt elismerésben részesített innovációs teljesítmények:

 • Felületkezelt szigeteletlen távvezetékek fejlesztése és gyártása
  Megvalósító: FUX Zrt. (Miskolc)
 • Sebességváltó-ház nyomásos öntészeti gyártástechnológiájának fejlesztése elektromos személygépkocsihoz a CsabaMetál Zrt-nél
  Megvalósító: Csaba Metál Zrt. (Békéscsaba)

Magyar Innovációs Szövetség

Diplomamentő Program – felhívás

Tisztelt volt Egyetemisták, Főiskolások!

 Örömmel tájékoztatjuk Önöket, akik sikeres államvizsgájukat követően a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezték meg, hogy a Kormány által támogatott Diplomamentő Programra való regisztrációt március 13-án megnyitottuk.

A Program keretein belül jelentkezni tudnak angol, német és francia nyelvből 120, 180 valamint 240 órás képzésekre, melynek végeztével a képzésbe bekerülők államilag elismert, középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tehetnek 2015. december 31-ig.

Jelentkezni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, a www.ofa.hu-n elérhető OFATÁR rendszerben lehet. A regisztrálóknak lehetőségük nyílik arra, hogy előzetes igényfelmérésben vegyenek részt, amelyben felmérésre kerül, hogy milyen nyelvből, milyen óraszámban, milyen intenzitással kívánnak részt venni a Diplomamentő programban. Ezen felül a képzési helyszínek pontos meghatározásához, illetve az adott helyszínen az igényeknek megfelelő számú és intenzitású képzés indításához fontos információkat kapnak a program résztvevői.

Az egyéneknek szóló pályázati felhívás az OFA nKft. honlapján fog megjelenni, amelyet követően megnyílik a lehetőség a rendszerben való pályázásra. Ennek várható időpontja április közepe.

A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a képzésben térítésmentesen vehet részt. A támogatás azonban a nyelvvizsga költségére nem terjed ki, kivéve a regisztrált álláskeresői státuszban lévőket, akiknek az első nyelvvizsga-lehetőség támogatott.

Amennyiben nem sikerül az első nyelvvizsga, úgy még két lehetséges alkalommal mehetnek el nyelvvizsgára a program végéig.

Ahhoz, hogy a tervezett 73 településen el tudjuk indítani a képzéseket, szükséges, hogy információval rendelkezzünk a leendő képzésen részt vevők igényeiről, ezért kérem, hogy április 4-ig szíveskedjen a programban való részvételi szándékát az OFATÁR rendszerben rögzíteni.

 

Amennyiben a regisztráció során kérdésük merülne, úgy azt a diplomamento@ofa.hu e-mail címre tehetik fel.

 

Sikeres pályázást kíván az OFA nKft.!

 

Budapest, 2014. március 13.

 

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.