Női kosárlabda döntő: itt a PINKK-PEAC menetrendje

Nem akármilyen sportcsemegének lehetnek részesei a komlói kosárlabdabarátok. A női kosárlabda-bajnokság döntőjébe a Komlón játszó PINKK mellett a szintén pécsi PEAC került.

A finálé első találkozójára Pécsett, a Lauber Dezső Sportcsarnokban kerül sor, a második összecsapást Komlón rendezik. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart.

 A döntő menetrendje:  

04.23. 20:35 PEAC-Pécs – PINKK-Pécsi 424
04.25. 18:30 PINKK-Pécsi 424 – PEAC-Pécs
04.28. 18:00 PEAC-Pécs – PINKK-Pécsi 424

Amennyiben szükséges:
04.30. 17:45 PINKK-Pécsi 424 – PEAC-Pécs
05.02. 18:00 PEAC-Pécs – PINKK-Pécsi 424

Beruházási elképzeléseikről kérdezik a vállalkozókat – felhívás

Tisztelt komlói és Komló környéki Vállalkozók!

Mint Önök előtt is ismert és arról többször tájékoztattuk Önöket, folyamatban van a 2014-2020 közötti EU-s támogatási ciklusra vonatkozó tervezés.

Városunk önkormányzata – a központi kormányzati célokhoz illeszkedve – kiemelten fontosnak tartja, hogy településünkön és környékén a munkahelyteremtés érdekében minél több olyan vállalkozói beruházás jöjjön létre, ami segíti e célok elérését.

Önök közül többen rögzítették már beruházási elképzeléseiket az e célt szolgáló www.fejlodobaranya.hu internetes felületen. Pályázataikat és fejlesztési elképzeléseiket természetesen a továbbiakban is kiemelten támogatom. Arra kérem Önöket, hogy amennyiben van a már rögzítetteken felül további fejlesztési elképzelésük, az arra vonatkozó adatokat a www.fejlodobaranya.hu/projektgyujto-adatlap weboldalon

 2014. április 30. napjáig

 szíveskedjenek rögzíteni. A beruházási elképzelések ezen internet felületen történő rögzítése az alapja annak, hogy ezek a terveik az elkövetkezendő években uniós forrásból támogatást nyerjenek.

Kérem ezen kívül, hogy a rögzítést követően a fejlesztési tervekkel kapcsolatos anyagaikat szíveskedjenek részemre is megküldeni annak érdekében, hogy azok megvalósulását minden rendelkezésemre álló eszközzel, a szükséges információk birtokában támogathassam a továbbiakban.

Együttműködésüket és előkészítő munkájukat megköszönve sikeres, jó munkát kívánok, tisztelettel

Polics József -  Komló város  polgármestere

 

Komló, 2014. április 15.

 

“Komló és Pécs fejlődni fog” – Hoppál Péter

Elsősorban uniós fejlesztési források és munkahelyteremtő beruházások segítségével fejlődhet Baranya Hoppál Péter szerint, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyert mandátumot az országgyűlési választáson Baranya 2. számú, pécsi és komlói választókörzetében.

“Választókerületem, Pécs és Komló fejlődni fog a következő ciklusban, hiszen a kormány reményeim szerint minden olyan ügyben támogatni fogja a térséget, amely munkahelyteremtő beruházásokkal kapcsolatos” – mondta a politikus az MTI-nek a választások éjszakáján, a szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottságánál.

A Mecsek-NET Televíziónak adott interjújában többek között a következőket mondta:

„Nagyon fontos üzenet ez a siker számomra, hiszen sokan úgy gondolták, hogy Pécs és Komló inkább a baloldal fellegvára. Az emberek kinyilvánították – összességében kétezernél is több szavazattal -, hogy biztonságos támogatást tudhatok a hátam mögött.

Az üzenet egyértelmű: azt az utat kell folytatni, amit elkezdtünk. Igenis a rezsicsökkentés, a nyugdíjemelés, a családok támogatása fontos érték, s ezt meg kell védenünk. Ezért fogok küzdeni, valamint azért, hogy Magyarország felemelkedését szolgáljam.

Itt a térségben eddig arra kértük az állam támogatását, hogy az adósságból kilábaljunk, hogy a csődöt elkerüljük. Azért, hogy betömködjük a lyukakat. Mára már „az orrunk” kilátszik a vízből, a fejlődés irányába fordul a térség. Azzal, hogy a többség a jobboldalra szavazott elérte, hogy egy irányban vagyunk a – vélhetőleg kétharmados – kormányzással, így érvényesíteni tudjuk érdekeinket Budapesten.”

Hoppál Péter nyerte a választókerületben a mandátumot, Komlón Szakács László kapta a legtöbb szavazatot

Dr. Hoppál Péter egyéniben, míg dr. Szakács László pártlistán szerzett mandátumot a 2014-es országgyűlési választásokon.

Kicsivel több, mint 61 %-os részvétel mellett – 99%-os feldolgozási mutatónál a FIDESZ-KDNP nyerte a 2014-es országgyűlési választásokat. A jobboldali párt a mandátumok 66,83 %-át szerezte meg.
Baranyából hét képviselő jutott a parlamentbe. Egyéniben aratott győzelmet: Csizi Péter, dr. Hoppál Péter, dr. Hargitai János, Tiffán Zsolt – mind a Fidesz-KDNP jelöltje. Az MSZP országos listáján Szakács László és Tóth Bertalan jutott be a törvényhozásba, míg Bánki Erik a Fidesz-KDNP listájáról került be.

Az LMP országos listáján a hatodik helyet elfoglaló Keresztes László Lóránt a pillanatnyi állás szerint éppen lecsúszik a mandátumról.

Ami a Komlót is érintő baranyai kettes választókerületet illeti. A leadott szavazatok 98,90 százalékának összesítése után:

  1. Dr. Hoppál Péter Tamás FIDESZ-KDNP   16 857  36.3 %
  2. Dr. Szakács László MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP   14 921  32.13 %
  3. Gyimesi Gábor Jenő JOBBIK  9 587  20.65 %
  4. Dr. Keresztes László Lóránt LMP   3 438  7.4 %

Komlón dr. Szakács László 16 egyéni választókörben végzett az élen, míg Hoppál Péter 7 szavazókörben tudott több szavazatot szerezni riválisánál.

Okmányirodai ügyfélfogadási rend módosítása – Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. április 6-i országgyűlési választásokra tekintettel meghirdetett meghosszabbított

okmányirodai ügyfélfogadási rend

módosításra került:

az Okmányiroda ÁPRILIS 6-ÁN ZÁRVA lesz!

 

Ügyfélfogadási és sorszámhúzási idő a munkarendváltozással érintett időszakban

Dátum és Nap

Ügyfélfogadási idő

Sorszámhúzási idő

2014. 04. 04. péntek

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 05. szombat

ZÁRVA

2014. 04. 06. vasárnap

ZÁRVA

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a választójog gyakorlásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok:

 

-     állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-     útlevél vagy

-     kártya formátumú vezetői engedély kiadására, valamint

 

személyazonosító igazolvány – csak abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra – pótlására és

 

lakcímkártya pótlására a választást megelőzően, és

 

kizárólag április 4-én, pénteken 18.00 óráig van lehetőség.

 

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

Telefonszám: 06-72/584-000

 

 

Komló, 2014. április 4.

 

                                                                                              dr. Hessz Gabriella

                                                                                                hivatalvezető sk.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

Az elmúlt időszakban több visszajelzés érkezett arról, hogy sokan nem kapták meg a Nemzeti Választási Iroda által készített és kézbesített választási értesítőket.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Komló városban működő szavazóhelyiségek címeiről és a szavazókörökhöz tartozó közterületekről az alábbi weboldalakon tájékozódhatnak,

http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/770/770_0_index.html

http://komlo.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=5117

azok kifüggesztésre kerültek a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál és érdeklődhetnek a Helyi Választási Iroda telefonszámán: 72/584-000.

Tisztelettel:

dr. Vaskó Ernő

címzetes főjegyző

HVI vezető

FELHÍVÁS – Lakáscélú Támogatás igénybevételére

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 18/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete értelmében folyamatban lévő lakásvásárlásra, lakásépítésre, továbbá a 2012. szeptember 25-ét követően megvásárolt lakás rendszeres hiteltörlesztésére lakáscélú támogatás iránti kérelmet lehet benyújtani folyamatosan

2014. október 15. napjáig

a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Adóirodáján ( I. emelet 123. szoba) az arra rendszeresített nyomtatványon.

Lakáscélú támogatásra jogosult az a 40. életévét be nem töltött házas, élettársi kapcsolatban élő vagy gyermekét egyedül nevelő magánszemély, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 

• Kérelmezőnek és a vele együtt költöző hozzátartozónak a lakáscélú támogatási kérelemmel érintett lakás vásárlását vagy építését megelőzően nem volt a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltőzhető lakás, és e feltételek fennállása esetén vásárol, vagy épít lakást Komló Város közigazgatási területén, ha ezzel a kérelmező a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének felső határát nem lépi túl (első lakásszerzés). Ha a kérelmező nem rendelkezik az első lakásszerzés feltételeivel, részére akkor is adható támogatás, ha a tulajdonában lévő komlói lakás helyett azért vásárol vagy épít másik komlói lakást, mert azt az általa eltartott gyermeklétszám növekedése indokolja, és ezzel nem lépi túl a

lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényének felső határát. Ez esetben az értékesített lakás vételárát az újabb lakás megszerzésére kell fordítani.

 

• Támogatás nyújtható, ha kérelmező és a vele együtt költöző hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegének két és félszeres összegét, 71.250 Ft-ot.

 

• Nem adható támogatás annak a kérelmezőnek, aki állami vagy önkormányzati tulajdonban levő lakást kedvezményes feltételekkel vásárolja vagy vásárolta, vagy annak, aki lejárt esedékességű tartozással rendelkezik a Komló-VÍZ Kft, Komlói Fűtőerőmű Zrt, Komlói Városgazdálkodási Zrt, vagy Komló Város Önkormányzati Adóhatósága felé.

 

• Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosított előirányzat erejéig egyszeri, fele arányban vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és fele arányban kamatmentes kölcsön nyújtásával támogatja az első lakásszerzést.

 

• A lakáscélú támogatás összege valamennyi szempont figyelembe vételével sem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot és 400 ezer Ft-nál csak akkor lehet kevesebb, ha a rendelet alapján számított vételárrész vagy bekerülési költségkülönbözet 400 ezer Ft-nál alacsonyabb összegű vagy a költségvetési előirányzat teljes mértékben történő felhasználása indokolja.

 

• A támogatás legfeljebb 10 millió Ft, nagycsaládos kérelmezök esetében 15 millió Ft-os vételárú vagy bekerülési költségű lakás esetén adható.

• A lakáscélú támogatás erejéig jelzálog kerül bejegyzésre a megvásárolt vagy felajánlott lakásra, amely a támogatás folyósításának is feltétele.

 

• A kérelemhez csatolni kell:

a) kérelmező és vele együtt költőzök egy főre jutó havi jövedelmét alátámasztó igazolásokat,

c) lakásvásárlás esetében adásvételi szerződést vagy előszerződést, építendő lakás esetében az építési engedélyt,

d) az élettársi kapcsolatról szóló együttes nyilatkozatot a szükséges iratmásolatokkal,

e) igazolásokat a fent nevesített közszolgáltatóktól, önkormányzati adóhatóságtól.

 

A beérkezett kérelmekről folyamatosan dönt a képviselő-testület a rendes testületi ülésein.

Papírunk van róla: hivatalosan is eltűnt Komló adóssága

Fotó: archív

Hivatalosan is átvállalta Komló mintegy 3,5 milliárdos adósságállományát a kormány. Az erről szóló dokumentumot dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő a sajtó munkatársai előtt adta át a város vezetőjének.

Hoppál Péter az óriási méretű negatívum eltűnésével kapcsolatban virtuálisan kalapot emelt a város lakói és vezetői előtt, akik egy hosszú időszak rossz gazdaságpolitikáját helyrehozva – négy év nagyon kemény munkájával – közel felét törlesztették a fennálló adósságnak.

Az ünnepélyes pillanatokban – a fennmaradó rész kormányzati átvállalásának bizonyságául – Baranya 2-es számú választókörzetének fideszes képviselő-jelöltje egy Orbán Viktor által szignált díszes adósságlevelet nyújtott át Polics József polgármesternek, mely bizonyítja, hogy a magyar kormány 1.893 milliárd forint adósságot vállalt át a várostól.

Hoppál Péter szerint ez egy ünnepnap, melytől nem kell Komlónak a mindennapos adósságtörlesztés terhe alatt sínylődnie, történelmi esélye van, hogy elindulhat egy emelkedő pályán, melynek jeleit már mutatkoztak az előző négy év alatt.

Polics József polgármester, országgyűlési képviselő történelmi pillanatnak nevezte a napot, hiszen, mint megjegyezte, négy évvel ezelőtt csak nagyon kevesen hitték, hogy ilyen nagy összegű adósságot le lehet dolgozni. Ehhez a városlakók, az intézmények, az önkormányzatnál és cégeinél dolgozók, a képviselők és a kormány összefogására volt szükség.

Ráadásul úgy sikerült a 3,5 milliárdból közel másfél milliárdot letornázni, hogy a lakosságra nem nehezedett újabb súlyos teher. Idén sikerült egy olyan költségvetést alkotni, mely működési hiány nélküli, a fejlesztéseink pedig olyan fejlesztések, melyek megtakarítással párosulnak. Köszönet mindenkinek, aki segítette a munkánkat. Azonban még rengeteg tennivalónk van, hogy Komló, Baranya megye újból a régi fényében csillogjon –  tette hozzá a polgármester.

SAJTÓKÖZLEMÉNY – a kormányablakok és okmányirodák választások előtti meghosszabbított ügyfélfogadásáról

 

Dr. Hargitai János kormánymegbízott sajtóközleménye

 

Hosszabb nyitva tartás a kormányablakokban és az okmányirodákban a választás előtt

 

Meghosszabbított ügyfélfogadási rendben tartanak nyitva az okmányirodák 2014. március 31-től április 7-ig, hogy biztosítsák az ügyfelek részére a választási jog gyakorlásához kapcsolódó ügyeik zökkenőmentes intézését.

A választáson való részvétel feltétele, hogy a választópolgár érvényes okmánnyal igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját. Ezért az ügyfeleknek a hosszabb nyitva tartással működő okmányirodákban lehetőségük van a személyazonosításra alkalmas okmányok (állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kiadásának, valamint az ideiglenes személyazonosító igazolvány pótlásának és a lakcímigazolvány pótlásának intézésére.

A választásokkal kapcsolatos kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az államigazgatás hatékonyan hozzájáruljon az állampolgárok 2014. évi választáson való részvételi lehetőségének megteremtésében a személyazonosításra alkalmas okmányok kiállításában való közreműködéssel és a lakcímváltozások átvezetésével, illetve a lakcímigazolványok azonnali kiadásával. Ezért a Baranya Megyei Kormányhivatal minden járási hivatalánál működő kormányablak és okmányiroda meghosszabbított ügyfélfogadási idővel áll ügyfeleink rendelkezésére.

 

A Baranya megyében működő kormányablakok és okmányirodák 2014. március 31.-től április 7-ig tartó időszak ügyfélfogadási idejéről Baranya Megyei Kormányhivatal honlapján (www.bamkh.hu) tájékozódhatnak.

 

P é c s, 2014. április 1.

                                                                                              Dr. Hargitai János

                                                                                              kormánymegbízott

 

Meghosszabbított nyitva tartási idő az okmányirodán

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2014. április 6-i országgyűlési választásokra tekintettel 2014. év április 2. naptól 2014. április 6. napig az Okmányirodai ügyfélfogadást megváltozott munkarend alapján biztosítjuk.

 

Ügyfélfogadási és sorszámhúzási idő a munkarendváltozással érintett időszakban

Dátum és Nap

Ügyfélfogadási idő

Sorszámhúzási idő

2014. 04. 02. szerda

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 03. csütörtök

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 04. péntek

8.00-18.00

7.45-17.30

2014. 04. 05. szombat

ZÁRVA

2014. 04. 06. vasárnap

8.00-16.00

7.45-15.30

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. év április 6-án, a választás napján kizárólag a választójog gyakorlásához szükséges személyazonosításra alkalmas okmányok:

 

-     állandó, illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány,

-     útlevél vagy

-     kártya formátumú vezetői engedély) kiadása, valamint

 

személyazonosító igazolvány – csak abban az esetben, ha ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra – pótlása és  lakcímkártya pótlása történik meg.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyazonosító igazolvány kiállítása 1 500 Ft mértékű eljárási illetékének megfizetése a Posta munkarendjére tekintettel a választás napján csak bankkártyás fizetéssel történhet. A fizetési tranzakcióhoz a bankkártya tulajdonosának jelenléte szükséges.

Kérjük, további információért forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

 

Komló, 2014. április 2.

 

                                                                                              dr. Hessz Gabriella

                                                                                                  hivatalvezető