Megújuló energiával, a megújuló városért – Sajtóközlemény

A rendszerváltás utáni első, kormányzati támogatással megvalósuló munkahelyteremtési lehetőséghez érkeztünk a mai nappal. Ezért ünnep ez a mai nap Komlón, melyet nem szabad elfelejteni.  Egy olyan siker, mely ritka a környékünkön, hiszen mi egy olyan térség központjában élünk, Komlón, mely az ország leghátrányosabb térségei közé tartozik. 

A komlói emberek emlékezetében ma is élénken él a szénbányák és a kapcsolódó nehézipari üzemek bezárása. A tények igazolják, hogy Komlót az elmúlt évek szocialista tevékenysége nagyon nehéz helyzetbe hozta.

Ahova nézünk, mindenütt a gond, a baj, a pénztelenség, a kiszolgáltatottság köszön vissza ránk. A város legfontosabb feladata ma a munkával szerzett megélhetés biztosítása, a kormányzattal együttműködve segítséget nyújtunk a vállalkozásoknak, hogy új munkahelyeket tudjanak teremteni. 

Az önkormányzati választás után mintegy 6 hónappal megújuló energiával dolgozunk a megújuló városért. Nemzeti kormányunk meghirdette, hogy a felemelkedéshez 1 millió munkahelyre van szükség, vagyis Komlón is kell, hogy keletkezzen több száz munkahely. A Solar Energy Systems Kft. most induló projektje is hozzájárul ehhez a hatalmas feladathoz. Több mint száz új munkahely teremtődhet a beruházás után. Az építkezés idejére is foglalkoztatást generál.

Hiszem, hogy új munkahelyek teremthetők a megújuló energiák segítségével, ezen kívül új technológiai fejlesztések valósulhatnak meg, és nőhet az energiabiztonság is. Sikerként értékelhetjük az eddig elért eredményeket, de ne feledjük ez a mai nap csupán egy lépés a cél felé. Célunk, hogy Komlón az elkövetkezendő években hasonló beruházások sokasága valósuljon meg, erősödjön a helyi gazdasági élet, ezzel is segítve városunk felemelkedését és a komlóiak sikerét. 

Polics József polgármester, országgyűlési képviselő

Erdők tűz elleni védelme

 • Az erdők tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
 • Tilos tüzet gyújtani erdőterületen, valamint annak kétszáz méteres körzetében, ha a tűz továbbterjedésének feltételei különösen kedvezőek. Ugyancsak tilos az erdőterületen tüzet közvetlenül vagy közvetve okozó tárgyak elhelyezése, tárolása és eldobása. Védett természeti területen lévő erdőben tűz gyújtására a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
 • Erdőterületen tűz gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdőgazdálkodó, illetve az erdőgazdálkodó írásbeli engedélye birtokában levő személy jogosult.
 • A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz  a környezetében lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti.
 • A vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a tűz a környezetében lévő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem veszélyezteti.
 • Az erdőgazdálkodó a parkerdő területén turisztikai célból és tűzvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tűzrakó helyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni.
 • A tűz őrzéséről, valamint annak – a helyszínről való távozás előtti – biztonságos eloltásáról a tűzgyújtásra jogosult köteles gondoskodni.
 • Tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában.
 • Tilos az erdőben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése
 • Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot, az erdészeti hatóságot vagy az erdőgazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni.
 • Fokozott tűzveszély esetén a miniszter határozatban – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel való egyeztetés mellett – az ország egészére vagy meghatározott területén lévő erdőre, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 
 • Megye, kistérség vagy település területére kiterjedő fokozott tűzveszély esetén – indokolt esetben, átmeneti időre – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el tűzgyújtási tilalmat. A tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
 • A fokozott tűzveszély miatti tűzgyújtási tilalom esetére tűzjelző szolgálatot kell szervezni. A tűzjelző szolgálatot az erdőgazdálkodók a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság és az erdészeti hatóság közreműködésével kötelesek megszervezni és működtetni, illetőleg a működést ellenőrizni.
 • Az általános tűzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdőgazdálkodó az erdőbe való belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.
 • Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges
 • Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.
 • Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri hulladékégetést.
 • A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes tűzoltósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
 •  Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
 •  Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.
 • Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
 • Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
 • Az erdőben létesített építmények használatára, fűtő- és tüzelőberendezéseinek üzemeltetésére, tűzvédelmére, az építményekben tartózkodó személyek magatartására vonatkozó szabályokat az erdőgazdálkodó, illetve az erdőgazdálkodóval egyetértésben az építmény használója külön jogszabály szerinti tűzvédelmi szabályzatban köteles megállapítani.
 • Az erdő területén az éghető folyadék tároló helyét, valamint a környezetét legalább 5 méteres körzetben gyomtalanítva, éghető anyagoktól mentesen kell tartani, és az egész területet további legalább 4 méter széles, felszántott és felásott védősávval kell körülvenni. Bekerített tároló helynél a védősávot a kerítés külső oldalán kell létesíteni.
 •  Éghető folyadékot az erdei tűzrakó helytől csak 50 méternél nagyobb távolságban lehet tárolni.

A tűzvédelmi előírások megtekinthetők a http://w.w.w.tuzoltosagkomlo.hu/korlevelek internet címen.  

Komló, 2011. március 29.                   

                                                                                  Komló Város Önkormányzatának

                                                                                              Hivatásos Tűzoltósága

Indul a napelemeket gyártó cég beruházása

Elhárultak a bürokratikus akadályok a napelemeket gyártó Solar Energy Systems Kft. komlói beruházásának megkezdése előtt. Az új munkahelyeket jelentő üzem előreláthatólag, még november előtt megkezdheti termelését.

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt ünnepélyes megnyitóján Polics József polgármester mérföldkőnek nevezte a beruházás indulását, hiszen a rendszerváltás óta Komlón, termelő üzem még nem nyithatta meg kapuit. Hozzátette, a vállalkozásbarát városvezetés ezt követően is minden feltételt biztosít annak érdekében, hogy további termelő beruházások telepedjenek meg a városban, ezáltal új munkahelyek létesüljenek.

A cég szakemberei sajtótájékoztató keretében ismertették a napelemek gyártásának technológiáját, valamint a távlati célokat. Az üzem az igények függvényében 15-20 MW teljesítményű mono-vagy polykristályos napelem gyártására lesz képes, de a távlati célok között szerepel, a napelem egyik legfontosabb alkatrészének, a cellák hazai termelésének beindítása.

Nagy jelentőségű, hogy a cellák gyártásával egy új szakma jelenne meg Magyarországon, s innen Komlóról láthatnák el a hazánkban a későbbiekben épülő napelemgyárakat.

A közel egy hektáron elhelyezkedő, Komló ipari parkjában felépülő 1400 m2-es gyár, mint azt korábban megírtuk, mintegy száz fő foglalkoztatását teszi lehetővé. A többségében betanított munkások mellett informatikában jártas és villamos mérnök végzettségű szakemberek alkalmazására nyílik lehetőség.

Ezen felül a Solar Energy Systems tervezi a napelemek felszerelését végző és a piackutatásban tevékenykedő munkaerő felvételét. A világpiaci tendenciák alapján várható, hogy a cég tovább bővíti kapacitását, ami megoldás lehet Komló és térsége munkanélküliségének további csökkentésében.

A beruházás megkezdésére áprilisban, a gépsorok felszerelésére várhatóan a nyár végén kerül sor.

Mesterházy Attila Komlón

A Baloldali Közéleti Klub vendégeként nagyszámú érdeklődő előtt tartott Komlón előadást Mesterházy Attila, az MSZP elnöke.

Az aktuális, közérdekű kérdéseket érintő beszéde elején a pártelnök a Parlamentben és a közéletben kialakult rossz politikai stílust kifogásolta. Hangsúlyozta, hogy ezzel szemben a baloldalnak továbbra is a mások tiszteletét kell szem előtt tartania úgy, hogy közben kiáll a baloldali értékek mellett.

Mesterházy Attila szerint ma nincs „alkotmányozási kényszer”, ezzel szemben foglalkozni kell munkahelyek teremtésével, a társadalmi egyenlőtlenséggel, a gazdasági növekedés beindításával, a devizahitelesekkel, továbbá a benzinárak csökkentésével.

Véleménye szerint az országban sok helyütt szociális vészhelyzet uralkodik, egyre nő a szakadék a szegény és a gazdag réteg között. A baloldal szerint, tette hozzá a szónok, a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás és az esélyegyenlőség azok az értékek, melyek jobbá teszik társadalmunkat.

Mestreházy Attila zárszavában megismételte korábbi kijelentését, miszerint nincs működőképes rendszer erős baloldal nélkül.

Munkahely:Megkezdte a termelést a Riko

Mint korábban beszámoltunk róla, a városvezetés erőfeszítéseinek köszönhetően, kormányzati segítséggel őrizhették meg munkahelyeiket a P-Salus Kft. egykori dolgozói.

A munkavállalók egy része a Riko Kft. varrodájában folytathatta a munkát, amely március 28-án kezdte meg a termelést új telephelyén, a Nagy László utcai bölcsőde egykori épületében.

A hosszú ideig elhanyagolt állagú ingatlan felújítása alig több mint két hét alatt fejeződött be az önkormányzat hathatós közbenjárásával. A munkatársak foglalkoztatásához a Munkaügyi Központ Komlói Kirendeltség biztosított pluszforrást. 

 A 45 főt foglalkoztató cég jelenleg bőröndök belső szerkezeti elemeit készíti, de már lekötött svájci megrendeléssel is rendelkeznek egyedi felsőruha gyártására.

Németh Károly ügyvezető a megnyitó ünnepségen tolmácsolta a munkavállalók köszönetét, kiemelve az városvezetés és a munkaügyi központ lelkiismeretes hozzáállását.

Polics József polgármester válaszában hangsúlyozta, a városvezetés legfontosabb törekvése, hogy munkából származó megélhetést biztosítson az embereknek.

„Köztünk élő cigány művészek” – kiállítás

Immár harmadik éve szervezte meg a Belső Tűz Egyesület a „Köztünk élő cigány művészek” című bemutatkozó kiállítását.

Idén – a Közösségek Háza és a Közkincs Kerekasztal kezdeményezésére – az 1980-as évek alatt működő iparművészeti szakkör keretein belül alkotó cigány származású, akkori diákok által készített rézdomborművek kerültek fókuszba.

Orsós Ferenc, a Belső Tűz Egyesület elnöke köszöntőjében a 80-as évek lenyomatának nevezte a 30 évvel korábbról származó kiállítási anyagot, mely a korábbi két rendezvényhez hasonlóan, alkalmas arra, hogy megismerjük azokat a hétköznapi embereket, akik nem hétköznapi tehetséggel lettek megáldva.

A cél pedig nem más ezzel a kiállítással, hogy a cigány és nem cigány emberek békésen tudjanak egymás mellett élni. A kiállított képek segítik ezt, hiszen a témáik – munka, család, szeretet – minden ember számára egyforma értékkel kell, hogy bírjon – hangsúlyozta Orsós Ferenc.

A megnyitó ünnepségen megoszthatta gondolatait egykori diákjaival és a  jelenlévő vendégekkel Blumschein Dezső, aki hosszú ideje szakmai irányítója az iparművészeti műhelynek.

A tárlatot Polics József, Komló város polgármestere nyitotta meg, majd a programsorozat alkalmával meghirdetett gyermekrajz-verseny eredményhirdetésére és díjkiosztójára került sor.

A kiállítás anyaga április 29-ig tekinthető meg a Közösségek Házában.

Egyesület a gimnáziumért

A Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 2007. évi megalakulása óta közel száz kisebb-nagyobb programot bonyolított le. Minderről a www.gimnaziumert.hu oldalon is olvashatunk.

Az Egyesület tagsága szülőkből, pedagógusokból és régi diákokból verbuválódott abból a célból, hogy a diákságot megnyerve és bevonva, nem csupán szabadidejük kellemes eltöltésében, hanem tanulmányaikban és érdekük képviseletében is szerevezett formában segíthesse őket.

A gimnázium 2010 nyarán egy felújított épületbe költözött át, önállóságát – pedagógiai programja, oktatási tevékenysége, tantestülete, a szabadidős rendezvények tekintetében – megőrizte.

 Az Egyesület alapítói és a később csatlakozó tagok, akik munkájukat, tevékenységüket ellentételezés nélkül végzik, igyekeztek
– a civil szervezet tagságának tagdíjai és a diákok által befizetett támogatói tagdíjak mellett – elkülönített és ellenőrizhető forrásokból támogatásokat szerezni.

 A 2010. évben az Egyesületnek lehetősége volt a gimnázium együttműködési partnereként a TÁMOP 3.1.4-es pályázatán részt venni az alapszabályban rögzített elveknek megfelelő programokkal. Ennek szellemében sikerült megszervezni és lebonyolítani a középiskolás korosztály számára hasznos és érdekes előadásokat, kirándulásokat, rendezvényeket.

 Az Egyesület az elmúlt évben jogosulttá vált az adók 1%-ának fogadására is. Az adminisztrációs problémák megoldása után az Egyesület számlájára 2011 februárjában érkezett meg az adózók felajánlása: összesen 257.687, – Ft, amelyet a Gimnáziumért Közhasznú Egyesület ezúton örömmel és tisztelettel köszön meg. A felajánlott összeget az Egyesület – szakmai programja és költségvetése alapján – uszoda- és színházbérletre, valamint szabadidős és tanulmányi programok, rendezvények lebonyolítására költi.

Mindezzel az Egyesület hozzá kíván járulni a gimnázium hírnevének öregbítéséhez, az iskolában folyó oktató-nevelő feladatok segítéséhez, az órai feladatokon és időkereten kívüli tevékenységek szervezéséhez és finanszírozásához.

Komló, 2011. 03. 22.                                    Sasváriné Aszódi Kinga

                                                                               elnök

Alakul a májusi bányásztalálkozó programja

Nagyszabású rendezvényre számíthatnak a résztvevők, valamint az érdeklődők a „Komló és Környéke Bányászainak III. Találkozóján”. A május 21-22-i hétvége gazdag programja sok mindent felidéz a mecseki szénbányászat hagyományaiból – derült ki az eseménnyel kapcsolatos sajtótalálkozón.

Az egykori bányásznapokra emlékeztető zenés ébresztővel, egészségügyi szűrő- és sportnappal, mazsorett táncbemutatóval és a DÖKE kerékpáros teljesítménytúrájával veszi kezdetét május 21-én a harmadik ízben meghirdetett bányásztalálkozó.

Komló Város Önkormányzata, a komlói civil szervezetek, A “LETOUR DE CURE” NCA Demokrácia- és Partnerfejlesztési Kollégiuma Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány gesztorságával és a KÖKA Kő-és Kavicsbányászati Kft. támogatásával rendezendő eseményen, a szakmai előadások, bemutatók mellett bányászemlékhely-avatásra – melyen a pécsi lakatfalhoz hasonlóan, egykori bányászmárkák kerülnének elhelyezésre -, és egy bányászhagyományokat felelevenítő állandó kiállítás megnyitójára is sor kerül.

A KBSK sporttelepen bányásztelepülések családi focifesztiválja, a Városház téren szászvári, kajdacsi és komlói művészeti csoportok, neves humorista előadása, sramlizene fogadja a városlakókat.

A nap végén körmenet indul a belvárosban található vájárszoborhoz, ahol az újonnan kihelyezett csillére helyeznek el a résztvevők szalagokkal díszített emlékvirágokat. Az eseményt fáklyás felvonulás zárja.

A rendezvény lebonyolításában társszervezőként közreműködő Komlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöke, Kőszegi Ernő és a szervezésben oroszlánrészt vállalt Jégl Zoltán önkormányzati képviselő hangsúlyozta, hogy a bányásztalálkozó programjai nyitottak, szeretnénk, hogy a város lakói közül minél többen részesei lennének a rendezvénynek.

Május 22-én egy rendezvény kínál látnivalót. Komlóról rajtol, majd ide is érkezik meg a 13. Tour De Pécs 2011 kerékpárverseny mezőnye.

A szekszárdi pedagógusok nyerték a kosártornát

Március 26-27-én, Komlón bonyolították le a Pedagógusok Országos Kosártornájának idei küzdelmeit. A 19. alkalommal megrendezett eseményen öt város csapata mérkőzött meg a vándorserlegért. A szabályok értelmében minden együttesben, egy időben legalább két hölgynek is pályán kellett tartózkodnia.

A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított tornán – a keresztbeveréseknek köszönhetően – a második napra maradt a döntés.

A kupát végül azonos ponttal – az egymás elleni eredményt figyelembe véve – a Szekszárd nyerte az Ajka előtt. A komlói pedagógusok két győzelemmel – a Pécs és a Kaposvár együttesét verték – a dobogó harmadik fokán végeztek. A negyedik helyen a Kaposvár, míg az ötödiken a Pécs együttese zárt.

A torna záróünnepségén a legjobb női pontszerzőnek járó trófeát Marcsik Erika (Komló) vehette át. A fiúk között a Szilvási Iskola tanára, Varga Zoltán volt a legeredményesebb.

Az eredményhirdetést követően kiderült, hogy a jubileumi, huszadik kosártornára 2012-ben Pécsen kerül sor.

Szerb-magyar méhésztalálkozó Komlón

Szakmai nap keretében szerb-magyar méhésztalálkozóra került sor Komlón. Az eseményen előadást tartott Bross Péter, az országos méhészszervezet (OMME) elnöke is.

Korábbi szerbiai látogatásuk viszonzásaként, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Komlói Helyi Szervezete, az idén 120 éves Óbecsei Tisza Méhész Egyesület méhészeit fogadta városunkban. A Komlóval közel azonos lélekszámú városka méhészei mellett Törökbecséről és Temerinből is érkeztek vendégek a szakmai napra.

Menyes Vilmos, a helyi méhész szervezet elnökének bevezetője után Polics József polgármester magyarul és szerb-horvátul is köszöntötte a vendégeket.

A komlói városvezetőt követően Bross Péter, az OMME elnökét mutatták be a jelenlévőknek, aki örömét fejezte ki a példaértékű nemzetközi kapcsolat láttán. A méhészet uniós helyzetével kapcsolatban már nem volt ilyen derűs a főméhész. Tapasztalata szerint az EU-ban még mindig nem veszik komolyan a méhészágazatot, amit alátámaszt, hogy nagyon csekély – számokban szinte ki sem fejezhető – a részesedése a közös uniós büdzséből. Pedig, mint mondta: „ jó méhészet nélkül, nincs jól működő mezőgazdaság sem”.

A szakmai nap Magyaregregyen folytatódott, ahol Fülöpné Rákosa Ildikó, Magyaregregy polgármestere fogadta a vendégeket, majd Balogh Imre és Rónai István, az általuk tökéletesített méhészeti technikákkal ismertette meg a résztvevőket.

Nagy várakozás előzte meg Bross Péter előadását, melyben az OMME elnöke a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alakulásáról, annak várható hatásairól beszélt.

A méhésztalálkozó kulturális programmal zárult. A szakmai fórum résztvevői a Magyaregregyi Dalkör és a Magyaregregyi Néptánc csoport előadását tekintették meg.