Asztalitenisz: Mikulás Kupa – felhívás

VERSENYKIÍRÁS

 

Komló Város 2011. évi Mikulás Kupa

asztalitenisz utánpótlás versenyére

 

1.)  A verseny célja : Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, valamint versenylehetőség biztosítása a komlói                   általános és középiskolások és a K.B.S.K. utánpótlás korú versenyzői részére.

 

2.) A verseny rendezője :  Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásáért  Alapítvány és a Komlói Bányász S.K. Asztalitenisz  Szakosztálya

 Versenybíróság:   elnök: Rajnai József,  elnökh.:   Rozina Gábor, 

                                          titkár:  Pintér  Zoltán, Nagy Endre                                             

3.) A verseny helye és ideje :  KBSK Sporttelep (Kökönyös) kis tornaterme

                                                                     2011. december 07. (szerda) 16 óra 

 

4.) Versenyszámok :                          I. Újonc II.kat. leány és fiú egyéni

                                                                            2000.01.01. után születettek

                                                                          II. Újonc összevont kat.  leány és fiú egyéni

                                                                          1998.01.01. után születettek

                                                                        III. Serdülő leány és fiú egyéni

                                                                            1996.01.01. után születettek

                                                                            IV. Ifjúsági leány és fiú egyéni

                                                                            1993.01.01. után születettek

 

      5.) A verseny időbeosztása :         16:00   újonc összevont  és II. kategória

                                                                                 17:00   serdülő egyéni

                                                                                 17:30   ifjúsági egyéni

 6.)  A verseny lebonyolítása : A versenyszámok végig egyenes kieséses rendszerben kerülnek megrendezésre. (Kevés induló esetén körmérkőzéses formában). A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak. (Egy játszma 11 megnyert labdamenetből áll).      

7.) A verseny díjazása : Valamennyi versenyszám 1.-3. helyezettje érem díjazásban részesül.

8.)  Nevezés :  A helyszínen, a versenyszámok kezdete előtt fél órával a versenybíróságnál.

9.)  Egyebek :  Minden egyéb itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályai az irányadók. A terembe csak tornacipőben lehet belépni. A versenybíróság az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal!

 

Komló, 2011. november 29.                                                           VERSENYBÍRÓSÁG

Esélyt adtak a munkaerőpiacról kiszorult embereknek

„Nekem is van helyem” – Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program” elnevezéssel zárult projekt a közelmúltban Komlón.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati társulás Szociális Szolgáltató Központ TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0011 azonosítószámú pályázat támogatásához köthetően szociális gondozásban részesülő, illetve a látókörbe került hajléktalan emberek kaphattak lehetőséget, hogy piacképes szakmát szerezzenek.

A pályázat keretében – az önkormányzat és a munkaügyi központ közreműködésével, széleskörű kiválasztási folyamat eredményeként – 18 kiválasztott személy OKJ-s takarító szakmát sajátíthatott el. A szakmai felkészítés mellett – melyet a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület bonyolított le – a résztvevők munkaerő-piaci tréningen ismerkedhettek meg a munkavállaláshoz, álláskereséshez szükséges technikákkal, képességekkel.

Nem elhanyagolható eredménye a kurzusnak, hogy a programban résztvevők egy olyan közösség tagjává váltak, amelyben értéket jelentett önmaguk fejlesztése és a munka.

A szakképesítés megszerzése mellett, 9 fő számára – 6 hónapon keresztül – lakhatási támogatást is nyújtott a projekt.

Mind az oktatók, mind a hallgatók szerint sikeresen zárult a program, amit bizonyít, hogy a csoportból két fő Pécsett tudott elhelyezkedni, öten pedig a rövid távú közfoglalkoztatásban vehetnek részt. Egy fő pedig a megszerzett bizonyítvánnyal hamarosan külföldön vállalhat munkát.

Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat: közmeghallgatás – meghívó

KOMLÓI NÉMET KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT T E S T Ü L E T É T Ő L

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

A Komlói Német Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és Hozzátartozóját

 2011. november 30-án (szerda) 16,00 órai kezdettel

 

a Komlói Német Klubban tartandó

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A

 

N a p i r e n d :

1. AKomlói Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2011. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

 2. A„Komló Németségéért” kitüntetés átadása

K o m l ó , 2011.11. 16.

 

                                                                              Tisztelettel:    Ábel János

                                                                                                             Elnök

 

Civil Vezetők Fóruma – Meghívó

 

 

M E G H Í V Ó

 

A Civilek következő fórumát  

2011. december 06-án (kedden ) 15,00 órakor

                                            

tartjuk, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 Helye: Komlói Polgármesteri Hivatal 2. emeleti nagyterem

 

Napirendi pontok:

 1. Bemutatkozik a  Leo Amici Alapítvány komlói drogterápiás   közössége.

Színházterápiás előadásuk: Orwell: Állatfarm          
A jelenetet követően beszélgetést kezdeményeznek a nézőkkel, érdeklődőkkel, ahol szó lesz a komlói terápiás közösségről, drogfüggőségről, változásról, felépülésről.

 2. Javaslatok a karácsonyváró programjaira

 3. Egyebek

 

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLEN SZÁMÍTOK !

 

K o m l ó , 2011. november 28.

 

                                           Üdvözlettel:    Jégl Zoltán   s.k.    civil koordinátor

 

Kiadmány hiteléül: Simon Andrásné

 

Pályázat társadalmi szervezetek támogatására

1.    Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a társadalmi szervezetek támogatására. A pályázatot a jelen kiíráshoz mellékelt adatlapon kell benyújtani, és ahhoz csatolni kell legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2011. évi rövid beszámolót, valamint a 2012. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó program leírására.

2.    Támogatást igényelhetnek a költségvetési évet megelőző év március 1. előtt bejegyzett, nyilvántartásba vett jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező komlói érdekeltségű civil szervezetek, cégek, amelyek Komló városában a sport, kultúra, ifjúság, egészségügy és bűnmegelőzés, illetve egyéb társadalmi célból hasznos nyilvános tevékenységet folytatnak, és előző évi programjaikról, illetve munkájukról pontos tájékoztatást nyújtanak, pontosan meghatározzák az adott évi programjaikat, céljaikat, tevékenységüket is. E tényt az újonnan alakult egyesületeknél a cégbírósági bejegyzéssel, a 2011. évben támogatott szervezeteknél a 2012. évi kérelem nyomtatványon tett nyilatkozattal kell igazolni.

3.    Előnyt élvez az a szervezet:

a.    amely az előző évben támogatásban részesült és elszámolt,

b.    amely a városi nagy rendezvényekhez (Európa Nap, Komlói Napok, Kórusfesztivál, Borbála Napok) kapcsolódó tevékenységet végez,

c.    amely legalább 25 taggal, illetve támogatóval rendelkezik,

d.    amely a város határain túlnyúló jelentőségű rendezvényeket szervez a város területén,

e.    amely minél nagyobb számban be tudja vonni a lakosságot a programjába, illetve a komlói létesítményeket veszi igénybe tevékenysége során.

4.    Két évre kizárt a támogatásokból az a szervezet, amely az előző évi támogatással határidőben és megfelelő minőségben nem számol el.

5.    A támogatási igényeket január 15-ig (postára adás napja) kizárólag postai úton lehet benyújtani Kupás Tamás Levente alpolgármesternek címezve (7301 Komló, Pf. 87.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázó szervezet megnevezését és a „Pályázat társadalmi szervezetek támogatására” szöveget.

6.    A pályázatra történő felhívást a Komlói Kirakat újságban, a pályázati kiírást az önkormányzat honlapján kell meghirdetni azzal, hogy a képviselő-testület csökkentett összegű támogatást is megállapíthat, illetve forráshiány miatt elutasíthatja a kérelmet.

7.    A képviselő-testület a támogatási kérelmekről 2012. márciusi rendes ülésén az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével dönt. A támogatott szervezetekkel a polgármester tárgyév április 30-ig szerződést köt. Az elszámolásokat a következő év január 15.-éig kell benyújtani.

8.    A pályázat benyújtásának napjától a pályázati cél megvalósítása megkezdhető saját kockázatra, ennek költségei – sikeres pályázat esetén – elszámolhatóak.

9.    A százezer forintot elérő összeggel támogatott szervezet a polgármesteri keret terhére további igényt nem nyújthat be.

 Komló, 2011. november 15.

Polics József

         polgármester

  *Az adatlap IDE KATTINTVA letölthető!

Dobogóra kapaszkodott sakkcsapatunk

Hazai pályán folytatták szereplésüket a Calamites-Komló sakkozói. A soros ellenfél – a bajnokságban eddig mindössze egyetlen győzelmet szerző – a pécsi Karmin együttese volt.

Remekelt a Komló pécsi vetélytársával szemben az NB II Asztalos csoportjának negyedik mérkőzésnapján. A tizenkét mérkőzésből mindössze három táblánál szenvedtek vereséget a komlóiak, abból is kétszer sötét bábukkal.

 

NB II. Asztalos-csoport, 4. forduló

 Calamites-Komlói Bányász – Karmin PS  8 : 4

A komlói győztesek: Iván Attila, Iván Zoltán, Kökény Gábor, Györke Zoltán, Grünwald Mátyás, Bátor Balázs, Steinerbrunner Gergő

A mérkőzésen Solty László és Kiss Alpár fél pontot szerzett.

 A forduló további eredményei:

Decs II – Dunaújváros 8,5 : 3,5,  Marcali – Kaposvár 6 : 6, Szentlőrinc – Baja 3: 9, Mohács -Dombóvár  3 : 9

  A csapat legeredményesebb játékosa az eddig lejátszott fordulókban Grünwald Mátyás volt, aki mind a négy mérkőzését megnyerte. Mögötte Iván Attila 3 ponttal, Iván Zoltán, Solty László és Kádár Gábor 2,5 ponttal következik. Grünwald Mátyáshoz hasonló mutatóval a bajai Németh A. áll (4/4), a nagyatádi Pecze 3 mérkőzésből háromszor állt fel győztesként a táblától.

 A tabella élcsoportja: 1. Dombóvár 28,5 pont 2. Baja 28,5  3. Calamites-Komló 27 pont.

 Január-29-én a Komló, a tabellán az utolsó előtti Kaposvár lesz.

Ötödik alkalommal rendeztek “mézes napot” Komlón

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Komlói Helyi Szervezete és a Komlói Közösségek Háza közös szervezésében ötödik alkalommal került sor a „Legyen Önnek is minden nap Mézes Nap!” díjkiosztó -, valamint a Mecseki Diák- Mézkirálynő verseny koronázási ünnepségére.

A pályázatra összesen 192 pályamunka érkezett. A beadott alkotások a méhészettel, a mézgyűjtéssel kapcsolatos témákat dolgoztak fel. A pályamunkák közül a zsűri, Deákné Sereg Róza elnökletével 120 alkotást tartott érdemesnek a bemutatásra. Az alkotók mindegyike – a nagyvonalú szponzoroknak, méhészeknek köszönhetően – ajándékot vehetett át a szervezőktől.

Eredmények:

Óvodások között: 1. Wágner Regina (Komló Mecsekjánosi Óvoda) 2. Szabó Janka (Komló Belvárosi Óvoda) 3. Vilmányi-Kiss Ábel (Sallai Úti Óvoda)

Alsósok között: 1. Kardos Mihály (Magyarszéki Általános Iskola) 2. Szabó Eszter (Magyarszék) 3. Nagy Réka (Felsőszilvási Ált. Isk.)

Felsősök között: Szitás Patrik (Szászvár Kiss György ÁMK) 2. Szalai Barnabás (EFAMI, Gagarin) 3. Csertei Evelin (Gagarin)

Szintén az OMME Komlói Helyi Szervezete és a Komlói Közösségek Háza hirdette meg a Mecseki Diák- Mézkirálynő versenyt.

A versenyzők a tesztlap kitöltését követően, kommunikációs képességükkel, valamint a megjelenésükkel bizonyíthatták rátermettségüket a koronára. A zsűri – May Gábor Baranya megyei méhészeti szaktanácsadó vezetésével – a Mecseki Diák- Mézkirálynővé Plesz Editet koronázták meg, első udvarhölgynek Román Réka Karolinát, második udvarhölgynek Barbér Bellát választották.

Felkészültek a téli időjárás kihívásaira a városgazdálkodás szakemberei

Bár egyelőre nem jósolnak szélsőséges időjárást az előrejelzések, a Komlói Városgazdálkodási Zrt. munkatársai már felkészültek „Tél tábornok” kihívásaira.

 „Két oldalról is felkészültünk a téli időjárás várható nehézségeire. Egyrészt beszereztük, és a napokban már be is kevertük a síkosság-mentesítő anyagot, melyből több mint 200 tonna vár arra, hogy a körülményektől függően az utakra kerüljön. Ezzel párhuzamosan elvégeztük a hóekékkel felszerelt gépkocsik felkészítését” – számolt be Folkner Károly, a KVG.Zrt igazgatója a téli előkészületekről.

Rendkívüli időjárás esetén a négy speciális jármű végezheti egyidőben az utak tisztítását. A gépkocsik között kis utcák kotrására, illetve szélesebb utak hómentesítésére alkalmas eszköz is megtalálható.

Folkner Károly elmondta, hogy már egy ideje folyamatos, éjjel-nappali ügyeletet látnak el, így nem érheti meglepetés őket, a meteorológiai előrejelzéstől eltérő, váratlanul nagymennyiségű csapadék érkezésekor.

 A városgazdálkodás szakemberei üzemeltetési ütemterv alapján végzik az útvonalak tisztítását. A hóeltakarítás során elsőbbséget élveznek az autóbuszok útvonalai, a főközlekedési utak, a kórház felé vezető út, az élelmiszer-szállítási útvonalak, majd lehetőség szerint a lakóterületek utcái.

A Kossuth Lajos utca, valamint a belterületi másodrendű főutak (Pécsi út, Ipari út, Anna-akna, Gesztenyési út, Zobáki út, Fő út, Zobákpuszta) takarítása a Közútkezelő Kht. feladata.

Ülésezett a képviselő-testület (november 24.)

November 24-én tartotta legutóbbi ülését Komló képviselő-testülete. A huszonkét napirendi pont között Komló tömegközlekedésének átalakításáról is vitáztak a képviselők.

A testületi ülés egyik legnagyobb érdeklődéssel várt napirendi pontja a komlói tömegközlekedés átalakítása volt. Előtte, a széles társadalmi egyeztetést során szinte valamennyi érintett réteg elmondhatta javaslatait a vitaanyaggal kapcsolatban.

A képviselők a testületi ülésen is kifejtették véleményüket. Szinte általános vélemény volt, hogy állami segítség nélkül nem oldható meg a tömegközlekedés működtetése.

Az ülésen Micskey Tibor, a Pannon Volán termelési igazgatója elmondta, hogy számukra a legfőbb cél a veszteségük csökkentése, aminek érdekében 40 %-os teljesítmény-kivonást támogatnak. Ez egyebek mellett 4 db autóbusz kiszervezését jelentené a komlói közlekedésből. A termelési igazgató hozzátette, hogy az így feleslegessé váló munkaerőt a helyközi közlekedésben foglalkoztatnák tovább.

A képviselő-testület a döntése szerint- a többlépcsős egyeztetést követően – a közlekedési rendszerből legfeljebb 23 % futásteljesítmény kivonását tartja elfogadhatónak, a díjak átlag bruttó 4 %-os emelése mellett.

A pontos menetrend elfogadására  a december 15-i testületi ülésen kerülhet sor.

A képviselő-testület tárgyalta a 2012-es költségvetés koncepcióját. Az önkormányzat döntött arról, hogy 2012. január 1-jétől, üzemeltetésre térítésmentesen átadja a Gesztenyési Klub épületét a Gesztenyés-Zobákpuszta Településrészi Önkormányzat részére.

Határozatot fogadott el a testület a „Nem költségvetési szervek pályázatával” kapcsolatban, továbbá vitázott a nemzeti összetartozás jegyében állítandó emlékműről.

Közkincs Gála -meghívó